Ayşegül Turan / 14.07.2020

Konuşma apraksisi; konuşma üretimindeki artikülasyon organlarının paralizi, inkordinasyon veya zayıflığı olmamasına rağmen konuşmanın motor planlamasının bozukluğudur. Konuşma apraksisi belirgin olarak düzenli olmayan hata şekli ile tanımlanabilir. Konuşma apraksisi olan çocuklar fonemleri arka arkaya sıralamada zorluk yaşarlar. Bu yüzden heceler ve kelimeleri tersten söyleme eğilimleri vardır. Ve aynı kelime çocuk tarafından gün ve gün farklı söylenir. Kelimenin veya tümcenin uzunluğu arttıkça hata oranı da artar. Özellikle çok heceli kelimeleri söylemede zorlanırlar. Bu yüzden konuşmalarını anlamak oldukça güçtür.
Ayşegül Turan / 14.07.2020

Çocuklardaki ses bozukluklarının büyük bir bölümü sesin yanlış kullanımının sonucudur (papilloma, kongenital web, kist vd. dışındakiler). Çocuklardaki ses bozukluklarının rehabilitasyon yaklaşımında ailenin ve çocuğun psikolojik dinamiklerini de hesaba katılması gereklidir. Çocuklardaki ses terapisi yaklaşımı yetişkinlerdekinden farklı olmakla birlikte amaçları aynıdır. Ses bozuklukları nedenlerine ve semptomlarına göre sınıflandırılmaktadır. Üç nedenle ses bozulur.
Ayşegül Turan / 14.07.2020

Otizmin klinik özelliklerinden bir tanesi  konuşma ve iletişimin gecikmesidir. Genellikle sonradan susan otistik çocukların hikayelerinde konuşmanın var olduğu fakat bunun 16-22. aylarda kaybedildiği üzerinedir.  Bu bir gelişimsel engeldir ve bu çocuklarda mutizm (sessizlik) yaygındır. Mutizm genellikle sağırlık, ağır zihinsel engel veya isteyerek konuşmayı reddetmeyle birlikte görülür. Sonradan otizm teşhisi almış çocukların ailelerinin çocuklarında ilk kuşkulandıkları şeyin sese tepkili olmamaları ve bu yüzden çocuklarında sağırlıktan şüphelenmeleridir. Otizm toplumun bütün tabakalarında her türlü etnik kökende ve sosyo- ekonomik, entelektüel faktörlere bağlı olmadan görülmektedir. Erkek çocuklarında daha fazla görülür. İngiltere’de ki bir araştırmada her 10.000 çocukta 4-5 oranında otistik davranış özellikleri gösteren çocuğa rastlanmıştır.
Down Sendromu / 14.07.2020

Her 800 canlı doğumda bir görülen kromozom anomalisidir. Bu çocukların görünüşleri birbirlerine çok benzemesine rağmen aralarındaki bireysel farklılıklar çok fazla. Bu durum onlar için yapılacak araştırmaları güçleştirmektedir. Zeka Bölümleri normale yakından çok ağıra doğru bir yelpazede yer alsa da çoğunluk 45-55 arası bir zeka bölümü gösterirler.
Ayşegül Turan / 14.07.2020

Literatürde gelişimsel disfazi, özgün dil bozukluğu terimleri de bu bozukluk için kullanılmaktadır. Bu çocuklarda zihinsel eksiklik, duygusal ve fiziksel yetersizlik, şiddetli duygusal dengesizlik, olumsuz çevre faktörü ve beyin zedelenmesi olmadığı halde görülen gelişimsel dil bozukluğudur. Dil kazanımı daha yavaş ve yaşıtlarına göre daha az başarılıdır. Bu çocuklarda  kazanılmış çocukluk afazisinin tersine olarak hiçbir nörolojik belirti yoktur.
Ayşegül Turan / 14.07.2020

Pragmatik iletişim kurma isteğini kapsar. Normal gelişim aşamalarını geçiren bir bebek ağladığı zaman birinin gelip onunla ilgileneceğini, ihtiyaçlarını karşılayacağını bilir. Bu onun iletişim kurma isteğidir. Daha büyük bir çocuk McDonalds’ın önünden geçerken ‘‘karnım acıktı’’ dediğinde bunun durup bir şeyler yemek anlamına geleceğini bilir. İletişim kurma isteğine ek olarak göz kontağı kurma, söze dayanmayan iletişim, diyalog becerileri, konuşma konularının seçimi, konuşmayı sürdürebilme, yanlış anlamalar olduğunda bunları düzeltme, konuşanın yüz ifadelerini yorumlama pragmatik becerilerdir.
Ayşegül Turan / 14.07.2020

Dil bozukluğu, konuşma veya yazı dilinin ifadesinin ve anlaşılmasının normal olmayan gelişimidir. Bu bozukluk dil gelişimi sistemi içerisindeki fonoloji, morfoloji, semantik, gramer veya pragmatik alanların hepsini, bir tanesini veya bir kısmını etkileyebilir. Dil bozukluğu olan kişilerin cümle kurma süreçleri veya bilgiyi anlamlı olarak hafızada saklama ve hatırlama problemleri vardır.
Down Sendrom’lu Çocuklarda Kekemelik / 14.07.2020

Down Sendromu olan çocukların çoğunluğu sosyal iletişimin gerektirdiği becerilerde zorlanırlar. Bunlar sıra takibi, konunun devamlılığı, soru sorma, soruya uygun yanıt verme gibi becerilerdir. Çocuğunuzla yapacağınız diyalog geliştiren konuşmalar, farklı sosyal durumlarda konuşma pratikleri yapma topluluk önünde konuşmanın yarattığı stresi azaltacaktır. Çocuğun yakın çevresi,...

Kekemelik / 14.07.2020

Fakat bazı çocuklar içinde bu kekemelik davranışı kalıcı olmaktadır. Bunlar kekemelik geliştirme olasılığı yüksek olan çocuklardır. Kekemelikle birlikte çocuğunuzda utangaçlık (özellikle konuşma bozulduğunda ortaya çıkan utangaçlık), güvensizlik, sinirliliğe işaret eden alışkanlıklar (yatak ıslatma, tırnak yeme veya aşırı hareketlilik gibi), zayıf sosyal beceriler, depresyon ve...