Down Sendromu

Bir sendromla karşı karşıya iseniz, ona çok farklı açılardan bakmayı öğrenmeniz gerekmekte. Bir anne olarak, baba olarak, kardeş olarak, eğitimci olarak veya dışarıdan bir komşu olarak. Bu her bakışın farklı zihin süreçleri olduğu gibi, duygusal süreçleri de farklı olacaktır. Türkiye de Down sendromuna konuşma...

Her 800 canlı doğumda bir görülen kromozom anomalisidir. Bu çocukların görünüşleri birbirlerine çok benzemesine rağmen aralarındaki bireysel farklılıklar çok fazla. Bu durum onlar için yapılacak araştırmaları güçleştirmektedir. Zeka Bölümleri normale yakından çok ağıra doğru bir yelpazede yer alsa da çoğunluk 45-55 arası bir zeka bölümü gösterirler.