Down Sendromu (DS)

Down Sendromu (DS)

Her 800 canlı doğumda bir görülen kromozom anomalisidir. Bu çocukların görünüşleri birbirlerine çok benzemesine rağmen aralarındaki bireysel farklılıklar çok fazla. Bu durum onlar için yapılacak araştırmaları güçleştirmektedir. Zeka Bölümleri normale yakından çok ağıra doğru bir yelpazede yer alsa da çoğunluk 45-55 arası bir zeka bölümü gösterirler.

DS popülasyonunun %95 i standart trisomy 21

Kalan popülasyonun % 4 ü translokasyon

Kalan                         %1 grup mozayik türüdür.

 

Bütün bu alt gruplar birlikte düşünüldüğünde dil gelişimi ve konuşmanın diğer bilişsel becerilere göre daha fazla olumsuz etkilendiği ve bunun nedeninin ne olduğu henüz bilinmemektedir.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.