Ayşegül Turan / 17.08.2020

Aşağıda okuyacağınız Rett Sendromu, tanı yapan kişilerce otizmle çok karıştırıldığı için ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Aslında otizmle tek ortak klinik özelliği ‘sosyal geri çekilmedir’.
Ayşegül Turan / 14.07.2020

Ağır işitme kayıplı bebeklere konuşma ve dil terapisi, koklear implant a alternatif olarak aileye sunulmalıdır Ülkemizde konuşma ve dil terapisi bilim dalının daha yirmi senelik bir geçmişi olması sebebi ile konuşma terapisi alan çocukların başarıları henüz bilinmiyor. Oysa ki, doktorların ‘konuşamaz’ dediği pek çok vakayı konuşma...

Ayşegül Turan / 14.07.2020

Bu meslek grubuna dünyanın çeşitli ülkelerinde çeşitli adlar verilmektedir. Örneğin Amerika ve Avusturalya’da Konuşma ve Dil Patoloğu, Fransa’da orthophonist, Kuzey Avrupa ülkeleri ve Almanya’da logopedist denilmektedir. Konuşma ve Dil Terapistleri / Uzmanlarının çeşitli hasta gruplarıyla değerlendirme yapabilmeleri ve rehabilitasyonu etkili ve güvenli olarak gerçekleştirebilmeleri için...

Ayşegül Turan / 14.07.2020

Bir linguist (Dilbilimci) ve sosyal reformcudur. Dil teorisi onu çağımızın en çok konu edinilen kişisi yapmıştır. Ona göre insan beyninde doğuştan bir dil öğrenme becerisi vardır. Dil bir zil gibidir. Gong yaptığında zihinle ilişkiye girer. Ona göre dil sadece insana özgüdür ve biyolojik potansiyelimizin bir parçasıdır. Chomsky...

Ayşegül Turan / 14.07.2020

Dil Psikolojisi dilin zihinde ve beyinde nasıl temsil edildiğini, bu bilginin ifadelerin üretilmesinde ve anlaşılmasında nasıl kullanıldığını ve konuşmacının bu becerileri nasıl edindiğini araştırır. Başka bir değişle dillerin nasıl öğrenildiği ve düşünmemizde nasıl bir rol oynadıklarıyla ilgilidir. Dil Psikolojisi yapısalcı dilbilimde ve deneysel ve kognitif...

Ayşegül Turan / 14.07.2020

DİL VE KONUŞMA GELİŞİMİNİ DESTEKLEYEN TAVSİYELER İyi konuşma modeli oluşturun. Dil aktivitelerinin çocuk açısından eğlenceli olmasına özen gösterin. Eğer çocuk yapamaz ise aktiviteleri değiştirin. Çocukla göz kontağını cesaretlendirin. Konuşurken çocuğa bakın. Yüzünüzü ve jestlerinizi görmesini sağlayın. Çocuğa konuşurken tonlamalar kullanın. Ayna karşısında çalışmaya önem verin. ...

Ayşegül Turan / 14.07.2020

Disfaji genel ve basit bir tanımlamayla yutkunmadaki zorluktur. Bir insan hiç yutamadığında aphagia terimi de kullanılmaktadır. Bu yutma güçlüğü bütün yiyecek, ilaç, hap, sıvı ve tükürük gibi bütün kıvamlar için geçerlidir. Yutkunma güçlüğü yutkunma mekanizmasındaki problemlerden kaynaklanabileceği gibi, nörolojik bozukluk, gastrointestinal bozukluk travma/ameliyat sonucu olan...