Craniofacial Anomaliler

Craniofacial Anomaliler

Craniofacial anomaliler yarık damağı kapsayabilir veya kapsamaz. Anotomik deviasyonlardır. Bu bozukluklar oral/ fasiyel yapıyı, kranyumu veya ikisini de kapsar. Bu tür bozuklukları travma sonrası görmek mümkünse de, craniofacial anomaliler genellikle konjenital ve sık olarak da genetiktir. Bu sendromlar Pierre Robin, Apert, Shprintzen, Treacher Collins ve Crouzon disease gibi olabilmektedirler.

Craniofacial anomalilerde multi-disiplinary yaklaşım gerekmektedir. Dil ve Konuşma Terapisti ameliyat sonrası süreçte mutlaka konuşma şeklindeki değişiklikleri kaydetmek için bulunmalıdır.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.