Afazi

Afazi

Bu terim beynin anlama ve üretme merkezlerinin zedelenmesi sonucu ortaya çıkan dilin ve konuşmanın kaybı için kullanılır. Afazi daha çok felç ve beyin kanamaları sonucu olur. Diğer afazi oluşturan nedenler ise tümörler, enfeksiyon, toksik zehirlenme ve metabolik bozukluklar olabilir. Afazi kendi içerisinde ve afazisi olan kişiden kişiye farklılık gösterse de bazı klinik özelliklerin afaziye özgü olduğunu söylemek mümkündür. Bu özellikler aşağıdaki gibi listelenir:

 • İşitsel algının bozulması.
 • Konuşmanın bozulması.
 • Parafazilerin (yanlış sözcük kullanma) varlığı.
 • Perseverasyonların (bir öncekine takılıp kalma) varlığı.
 • Agramatizm (dilin gramer yapısının bozulması) varlığı.
 • Akıcı olmayan veya anlamsız olan konuşma.
 • Konuşmanın melodik yapısının bozulması.
 • Kelimeleri, tümceleri tekrar etme zorluğu.
 • İsimlendirme ve kelime bulmayla ilgili zorluk.
 • Okuma becerisinin bozulması (alexia veya disleksia).
 • Yazma becerisinin bozulması.
 • İki dil konuşan hastalarda iki dil becerisinin farklı oranlarda etkilenmesi.
 • Jest kullanma ve anlam güçlüğü.

Pragmatik bozukluk.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.