Koklear Implantlar

Çocuğu ağır işitme kaybı ile doğan bir aile mümkün olan en kısa sürede çocuğunun konuşabilmesi için cihaz takmak zorundadır. Bu cihazların hepsinin özellikleri ve fiyatları birbirlerinden farklı. Çocuğun Bera testinde çıkan sonucuna göre doğru cihazı önermek tamamıyla odyoloğun meslek etiğine bağlı bir konu. Cihaz seçiminde ve cihazın kapsadığı ses frekansı aralıklarını anlamada bir mühendisten yardım alınmasını öneririm.

Koklear implantlar batıda çocuklar da, en son çare olarak düşünülen ve uzun değerlendirmelerden sonra toplu bir kurulla karar verilen süreçlerdir. Çünkü ağır sağırlık, küçüklükten itibaren yapılmış iyi bir konuşma terapisine de cevap vermektedir. Ülkemizde Konuşma Terapistlerinin sayılarının az olması ve her hastane de bulunmamaları gibi sebepler yüzünden, ağır işitme kayıplarına  koklear implant yapılması tek çare gibi sunuluyor. Halbuki batı ve gelişmiş sağlık sistemlerinde, konuşma terapisinden yarar görmediği kanıtlanmış çocuklara koklear implant önerilmektedir. Bu çocuklar açısından  çok üzücü bir durumdur. Çünkü bu cihazı  kafada taşımanın sorumluluğu sadece küçük bir çocuğa verilmektedir. Üstelik de bu çocuk kendini ifade etmekten yoksunken ???

Tecrübelerim içerisinde ağır işitme kayıplı çocukların konuşma terapisiyle konuştuklarına tanık oldum. Bu çocuklardan birinin sağ kulağında 75dB eHL sol kulağında da 95dB eHL kayıbı, diğerinin de bundan 5 dB fazla kaybı vardı ve cued articulation ve Nancy Tye-Murray* nin tarif ettiği protokol ile normal konuşma sınırlarını yaşa uygun elde ettiler. Ailelerin koklear implant seçeneğini seçmeden önce en az iki  sene diplomalı bir konuşma terapistiyle çalışmalarını ve 6 yaş sınırından önce karar vermelerini öneririm.

 

*Nancy Tye-Murray (2015). Foundations of Aural Rehabilitation. Cengage Learning. Stamford.USA.

 
{"error":true}