1) Disleksi (Dislexia)

Gelişimsel disleksi beklenmeyen okuma güçlüğüdür. Bu bazı çocukların okuma ve yazma güçlüklerinin işitme, görme, zeka veya yetersiz eğitim olanaklarıyla açıklanamamasıdır. Dünya Nöroloji Federasyonu (The Word Federation of Neurology) disleksiyi şöyle tanımlar: Disleksi uygun eğitime, zekaya ve sosyo-kültürel olanaklara rağmen kendisini okumayı öğrenmede güçlük olarak gösteren bir bozukluktur . Bir çocuğun disleksik olarak kabul edilebilmesi için çocuğun IQ seviyesinin normal olması, okuma yaşının yaşından ve IQ düzeyinden beklenebileceğinin altında olması ve ev ortamının, eğitim olanaklarının çok düşük seviyede olmaması gerekmektedir.

2) Disgrafi (Dysgraphia)

El yazısının bozuk olması veya el yazısını gerçekleştirmek için gerekli  el hareketlerinin gerçekleştirilememesi.

3) Diskalkülia (Dyscalculia)

Bu matematik ve matematikle ilgili kavramların öğrenilmesindeki zorluktur.

{"error":true}