Her 800 canlı doğumda bir görülen kromozom anomalisidir. Bu çocukların görünüşleri birbirlerine çok benzemesine rağmen aralarındaki bireysel farklılıklar çok fazla. Bu durum onlar için yapılacak araştırmaları güçleştirmektedir. Zeka Bölümleri normale yakından çok ağıra doğru bir yelpazede yer alsa da çoğunluk 45-55 arası bir zeka bölümü gösterirler.

DS popülasyonunun %95 i standart trisomy 21

Kalan popülasyonun % 4 ü translokasyon

Kalan                         %1 grup mozayik türüdür.

 

Bütün bu alt gruplar birlikte düşünüldüğünde dil gelişimi ve konuşmanın diğer bilişsel becerilere göre daha fazla olumsuz etkilendiği ve bunun nedeninin ne olduğu henüz bilinmemektedir.

 

KONUŞMAYI ÖĞRETMEK İÇİN OKUMAYI ÖĞRETME

DS’li çocukların okuma yazma becerisi edinmelerinin, sadece okumanın kullanılabilirliğinden fazlaca önemi vardır. Bu çocukların çoğu, okumayı öğrenirler ve geliştirdikleri bu okuma becerisinin konuşma ve dil gelişimlerine, işitme algılarıyla ilgili becerilerine ve hafızalarının işleyişine faydası olur. (Fowler 1990; Hulme ve Mackenzie, 1992)

DS’li çocukların okuma ve yazma becerileri üzerine ilk bilgiler 1960’lı yıllara kadar dayanır.(1961, Butterfield ve 1964, seagoe). Annesi babası tarafından okuma öğretilen Nigel Hunt 1966 yılında yayınlanmış günlüğünde, babasının zamanın eğitimcilerini Nigel’in gerçekten okuyup yazabildiğini ikna etmek için çektiği güçlükler anlatılır.

 

OKUMANIN BAŞLATILMASI

Ds’Lİ çocukların çoğu üç yaşları civarında fişlerle okuyabilir. Fakat normal gelişim izleyen bir çocukla, DS’li bir çocuğa okuma öğretmek arasında fark vardır. Çünkü DS’li bir çocuğa okuma aktiviteleri dil gelişimlerine uygun olarak düzenlenmek durumundadır. Yani çocuğunuz üç yaşında ve kendisini ‘tek tek’ kelimeler ile ifade ediyorsa, ilk fişlerinin onun bildiği ve anladığını bildiğimiz kelimelerden seçilmesi yerinde olur. Bunları rahatça okudukça yerine yenileri konulabilir. Çocuğun ve ailenin motivasyonunu arttırmak için ilk fişlerin çocuğun konuşmasında olan kelimelerden seçilmesi bozuk telaffuzu da düzeltecektir. Çocuğun bütün kelimeleri sesli olarak okuması başlangıçta beklenemez ve ilgili fişin el işaretini yapması kabul edilir.

  • DS’li çocuklarla konuşmayı öğretmek için görsel olarak okutma çalışmaları uzun süredir bilinmektedir.

 

 

  • Kelime ve isimleri özellikle öğretin.
  • Çocuğun anladığı ve söylediği kelimelerin her zaman bir listesini yapın.
  • Kelimeleri söylerken arka arkaya diziliş kurallarını (dilbilgisini) öğretin.
  • Çocuğun dilbilgisi ve cümleleri anlama ve üretme becerisini desteklemek için okuma aktivitelerinden yararlanın

 

 

DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARDA YEME İÇME İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLECEK KONULAR

Bebekler 4. Aydan itibaren ellerini ve oyuncakları ağızlarına sokmaya başlarlar. Çünkü bu deneyimle bebekler öğrenmeye başlarlar. Bu aşamada bebeklerin ağızlarına oyuncakları sokmalarına izin verip bunu cesaretlendirmek bebeğin bu aşamada olabildiğince tecrübe kazanmasına yardım edecektir.

Konuşma ve dil gelişimi açısından çok önemli olan bu iyi duyma becerisinin başlangıçtan itibaren güçlük çıkartması, bunu telafi edecek iyi durumdaki duyuların (görme), dil öğretiminde kullanılmasına neden olmuştur. Bu yüzden DS’li çocuklara konuşma ve dil görsel yolla öğretilmektedir.

Erken eğitim programlarında öğretilmesi gereken ilk becerilerden bir tanesi ‘sese karşı tepki ve duyarlılık’ göstermelerini sağlamaktır. Bu sesler ev dışı sesler olabilir (araba, tren, ezan, oynayan çocuklar gibi) veya ev içindeki sesler olabilir (kapı, su, çamaşır makinesi gibi) bebeğinizin bu seslere tepki geliştirebilmesi için başlangıçta bu seslere dikkat çekmeniz ve sesin kaynağına gidip bulma oyunu oynamanız yerinde olur. Veya bebek oturacak kadar büyüdüğünde, bebeğin iki yanına koyacağınız örtülerin veya kutuların altına sesli oyuncaklar saklayıp (çalar saat, müzik kutusu gibi) sesi bulma oyunu oynayabilirsiniz. Bebeğinizin sesten tarafa olan tepkisini sevinerek ve alkış teşvikiyle karşılayın. Uygun örtüyü açtığında da oyuncağı ile bir süre oynamasına izin verin. Başlangıçta bebeğiniz her şeyi sizin yardımınızla yapacaktır. O hazır olduğunda yardımı yavaş yavaş çekip, becerilerinin daha özgür gelişmesine olanak vermek gerekir.

{"error":true}